Ισότητα στην εκπαίδευση; Ας γελάσω!

Ισότητα στην εκπαίδευση; Ας γελάσω!

Υποτίθεται πως το πιο σημαντικό βήμα για την ισότητα στην εκπαίδευση έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια με τη δωρεάν παιδεία, καθώς όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα να γευτούν τα αγαθά της και να φοιτήσουν σε ελληνικό σχολείο δωρεάν. Η υποχρεωτική εκπαίδευση, η δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς εξαιρέσεις, είναι στοιχεία που υποδεικνύουν μία μορφή ισότητας, που σε πολλά όμως πεδία της είναι πλασματική.

Αν δούμε το θέμα στην ουσία του, πραγματική ισότητα δεν υφίσταται. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός της ύπαρξης ιδιωτικών σχολείων, που διαθέτουν ποιοτικό και αναγκαίο εξοπλισμό αλλά και δίνουν άλλες δυνατότητες στα παιδιά- όχι όλα αλλά κάποια από αυτά- ούτε σε αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι πως κάποια παιδιά έχουν τη δυνατότητα για φροντιστηριακά μαθήματα και κάποια άλλα όχι. Η μεγαλύτερη ανισότητα υφίσταται ανάμεσα σε παιδιά ευκατάστατων οικογενειών και μη, και εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη πρόκληση της παιδείας: πως θα γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε παιδιά που οι γονείς τους είχαν τη δυνατότητα να τους παρέχουν εμπειρίες και πλούσια ερεθίσματα και σε παιδιά που φανερά διακρίνονται για την απουσία πνευματικότητας επειδή στην οικογένεια τους δεν προωθείται η μάθηση οποιασδήποτε μορφής.

 

Μέσα σε μία τάξη υπάρχουν οι μαθητές που διακρίνονται και εκείνοι που δεν προχωρούν. Αυτό κατά βάση οφείλεται στην οικογένειά τους. Μία οικογένεια που ωθεί το παιδί στη γλωσσομάθεια του προσφέρει εξωσχολικά ερεθίσματα, όπως ταξίδια, επισκέψεις σε μουσεία, πνευματικές συζητήσεις, σαφώς και εφοδιάζει διαφορετικά το παιδί της από εκείνο που στην οικογένεια του δε δίνονται τα ανάλογα ερεθίσματα. Επομένως, είναι έκδηλο πως ισότητα είναι δυνατόν να υπάρξει όταν το σχολείο αναβαθμιστεί σε όλα τα επίπεδα ώστε να προσφέρει εμπειρίες και κίνητρα κοινά για όλους. Όταν σε όλα τα παιδιά θα δίνονται τα ίδια ερεθίσματα, θα ανοίγονται δρόμοι για να κατακτήσουν το αύριο.

Πως σας φαίνεται; Γράψτε τα σχόλιά σας...