Παιδί και παιχνίδι

Παιδί και παιχνίδι

Το παιχνίδι είναι συνυφασμένο με την παιδική ηλικία, καθώς αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και ουσιαστικές ασχολίες του παιδιού, ασκώντας ουσιαστική επιρροή στη διαμόρφωση της προσωπικότητας αλλά και της σωστής κοινωνικοποίησης του.

Η αξία του παιχνιδιού γίνεται φανερή σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης ενός παιδιού, καθώς οξύνει την παρατηρητικότητα, καλλιεργεί τη λογική και τη μνήμη, προάγει τη γλωσσική εξέλιξη του, κυρίως όμως δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να βιώσουν μεγάλη συναισθηματική ευχαρίστηση, τονώνοντας την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους.

 
 

Το παιδί παίζοντας μαθαίνει ρόλους, αντιλαμβάνεται πως ζει σε ένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο, επομένως πως οφείλει να τηρεί τους κανόνες, τις αρχές και τους νόμους που διέπουν την κοινωνία.

Έτσι, εμείς ως γονείς έχουμε καθήκον και υποχρέωση να συμβάλλουμε ώστε το παιδί μας, να παίζει όσο το δυνατόν περισσότερο, συμμετέχοντας τόσο σε ομαδικά όσο και σε ατομικά παιχνίδια. Οφείλουμε να του εξασφαλίζουμε το περιβάλλον και τις συνθήκες, για να είναι το παιχνίδι του δημιουργικό και αποτελεσματικό.

Πως σας φαίνεται; Γράψτε τα σχόλιά σας...