Τεχνολογικός αναλφαβητισμός

Τεχνολογικός αναλφαβητισμός

Το διαδίκτυο κατέχει βαρύνουσα θέση στην κοινωνία της πληροφορίας και όμως συχνά έχω την αίσθηση πως τα Ελληνόπουλα δεν έχουν ενταχθεί, όπως θα έπρεπε, σε αυτή. Το να γνωρίζει κανείς πως λειτουργεί το Facebook και μόνο, δεν αρκεί για να πούμε πως οι νέοι μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις προκλήσεις της εποχής μας, ούτε ότι αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το διαδίκτυο. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις επιλογές των νέων που δεν χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, για να αντλήσουν γνώσεις και να αξιοποιήσουν πληροφορίες για το μέλλον τους αλλά κυρίως για κοινωνικές επαφές και παιχνίδια. Ας μη γελιόμαστε, ούτε το σχολείο στην Ελλάδα δεν έχει προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες, αφού από τη μία πλευρά δεν έχει όλα εκείνα τα οπτικοακουστικά μέσα και την τεχνολογία για να το κάνει και αφετέρου, επειδή δεν υπάρχει επιμόρφωση καθηγητών και δασκάλων, από τους οποίους πολλοί συνεχίζουν να γράφουν τις ασκήσεις και τις εργασίες στο χέρι!

 
 

Έτσι, κατά κάποιο τρόπο οι νέοι στην Ελλάδα μένουν παθητικοί στον κόσμο του αύριο, είναι ψηφιακά αναλφάβητοι, πόσο μάλλον εκείνοι που ζουν μακριά από τα αστικά κέντρα, εκείνοι που εγκαταλείπουν το σχολείο, που οικονομικά αντιμετωπίζουν διάφορες δυσχέρειες, για αυτό κρίνεται απαραίτητο κοινωνικοί και κρατικοί φορείς να συνδράμουν στην ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου αλλά και οι ίδιοι οι γονείς, καθοδηγώντας τα παιδιά στην ορθή χρήση του διαδικτύου.

Πως σας φαίνεται; Γράψτε τα σχόλιά σας...